Úvod     Pro pacienty     Pro zdravotníky     Kontakt     Nápovědahome.htmlpro_pacienty.htmlpro_zdravotniky.htmlkontakt.htmlshapeimage_3_link_0shapeimage_3_link_1shapeimage_3_link_2shapeimage_3_link_3shapeimage_3_link_4

Nápověda


Za co všechno se musí platit poplatky?

30 Kč za klinické vyšetření u lékaře,

30 Kč za výdej léků na předpis,

60 Kč za den pobytu v nemocnici

90 Kč za návštěvu na pohotovosti


Kdy se nemusí platit poplatky?

Poplatek za návštěvu u lékaře se neplatí, pokud není lékařem provedeno klinické vyšetření, jedná se o preventivní prohlídku, jedná se o laboratorní a diagnostické vyšetření anebo jde o některé zvláštní léčebné úkony, a to buď tzv. dispenzární péči, hemodialýzu nebo dárcovství krve.

Poplatek za výdej léků na předpis se neplatí při vydávání léků předepsaných na recept avšak nehrazených z veřejného zdravotního pojištění, nebo pokud lékař na receptu vyznačí, že léky hradí pacient. Není také vyžadován u léků, jejichž výdej není vázán na lékařský předpis.

Poplatek za pobyt v nemocnici se neplatí, pokud je pacient tzv. „na propustce,“ při poskytování jednodenní péče na lůžku a jedná-li se o pobyt pacienta ve stacionáři.


Existují skupiny obyvatel, které nemusí platit poplatky?

Ano, jedná se o čtyři skupiny občanů: pojištěnci v hmotné nouzi, kteří se prokáží platným (tj. ne starším než 30 dnů) rozhodnutím, oznámením nebo potvrzením, že mají na tuto dávku nárok, pojištěnci umístění v dětských domovech anebo školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, občané, kterým soud nařídil ochrannou léčbu a občané, kteří se musí podřídit zvláštním opatřením z důvodu ochrany veřejného zdraví.


V jakém okamžiku je pacient povinen poplatek zaplatit?

Poplatek za návštěvu u lékaře musí pacient zaplatit ihned nebo podle dohody se zdravotnickým zařízením. Poplatek za výdej léků na předpis se platí ihned spolu s případným zaplacením doplatku na lék, a to v lékárně. Poplatek za pobyt v nemocnici se platí nejdéle do 8 kalendářních dnů po propuštění z ústavní péče, v případě, že hospitalizace byla kratší než 30 dní, nebo vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce v případě, kdy je pacient umístěn ve zdravotnickém zařízení po dobu delší než 30 dní. Poplatek za pohotovost se platí ihned ve zdravotnickém zařízení nebo podle dohody s tímto zdravotnickým zařízením.


Proč platit pomocí SMS?

Úhrada poplatků od pacientů alternativními metodami jako jsou automaty či placení u přepážky je pro pacienty nepříjemný,  musí nejprve vyhledat platební terminál, dojít k němu a zaplatit mincemi v přesném obnosu. Placení poplatků prostřednictvím SMS je pohodlné s odloženou splatností na účtě u operátora, lze na něm ušetřit díky získanému kreditu v akci, platbu lze provést v pohodlí domova bez stresu.


Lze mobilem uhradit poplatek za výdej léků na předpis?

Řešení je příliš složité technicky a nepřináší stejné výhody jako v ordinaci


Jak se budou platit poplatky?

Pacient před vstupem nebo v ordinaci zaplatí odesláním Premium SMS na číslo 902 11 30, v případě pohotovosti 902 11 90

Přesný text SMS se skládá ze dvou částí:

LEKAR – klíčové slovo služby

VFN – rozlišovací znak nemocnice


Co když zaplatím a lékař mi řekne, že poplatek nechce?

Zaplacený poplatek se dá použít na úhradu některé další návštěvy u lékaře v daném nemocničním zařízení.

Je možné zažádat na infolince SMS Lékař tel: 776 999 199 převést na jiného lékaře či zdravotnické zařízení. Po podání písemné žádosti a uplynutí povinné 30denní reklamační doby existuje  možnost vrácení zaplaceného poplatku.


Co když pošlu SMS omylem vícekrát?

Stejně jako v předchozím případě. Poplatek dá použít na úhradu některé další návštěvy u lékaře v daném nemocničním zařízení

Je možné zažádat na infolince SMS Lékař tel: 776 999 199 převést na jiného lékaře či zdravotnické zařízení. Po podání písemné žádosti a uplynutí povinné 30denní reklamační doby existuje  možnost vrácení zaplaceného poplatku.


Co, když už nebudu chtít do daného zařízení jít. Můžu své peníze nějak dostat zpět?

Po podání písemné žádosti a uplynutí povinné 30denní reklamační doby existuje  možnost vrácení zaplaceného poplatku. 30ti denní lhůta je stanovena z důvodu ochrany před zneužitím.


Co když se při zadávání textu SMS spletu?

Pokud pošlete SMS na správné číslo, ale s chybně zadaným tvarem, zůstane přijatá platba kreditována na kontě vedeném k vašemu telefonnímu číslu a lze jí vyčerpat pomocí zaslání správné SMS na číslo 900 11 04 se sazbou 4kč.

Tato unikátní služba je připravena s ohledem na využití systému všemi vrstvami obyvatelstva tak, aby pacient měl vždy jistotu, že jeho peníze se neztratí. Cílem je zlepšit důvěru v systém Premium SMS.


Co když pošlu SMS omylem na jiné číslo?

Pokud se spletete a pošlete SMS na jiné telefonní číslo, které patří společnosti Expansion, lze se pokusit zavoláním na infolinku poplatek obnovit, v případě cizího čísla je reklamace nemožná.


Lze získat znovu SMS účtenku po vymazaní z mobilu?

Pacient si může vyžádat duplikát pomocí SMS zaslané na speciální číslo se sníženou sazbou 4Kč 900 11 04 obratem obdrží  kopii poslední účtenky ze stejného telefonního čísla.


Proč se poplatky platí předem?

Není nutné platit předem, lze platit až v ordinaci pod dohledem lékaře. Platba předem ale urychluje celý proces; pacient tím ušetří čas potřebný k následné úhradě za návštěvu u lékaře, která dříve probíhala tak, že musel jít k některému z míst, kde bylo možné zaplatit.


Jak si lékař zkontroluje, že jsem zaplatil? Jak má platbu dokladovanou?

Kontrola probíhá ověřením potvrzovacího kódu v nemocničním IS, který je pro tyto účely propojen online s naší databází.

Bude mít někdo přístup k výpisu transakcí z mého čísla?

Platby nemocnic nebudou dostupné na internetu, nebudou zde ani dostupná čísla uživatelů, pracujeme pouze s validačními kódy. Pro úhradu není mobilní telefon podstatný, je pouze kanálem.


Co když nechci platit mobilem?

Stále existuje možnost platit běžným způsobem, na pokladně.


Co když se mi vybije mobil nebo jej zapomenu doma?

SMS je vázána k tel. číslu, nikoli k mobilu, lze přemístit dočasně SIM kartu do jiného nabitého přístroje a vyžádat si opravnou SMS nebo si lze dobít svůj mobil. Nehrozí prodlení jako u jiných služeb.


Co když v mobilu nebudu mít dostatečný kredit pro platbu?

Platba se neprovede.


Co dělat v případě, kdy mi zaměstnavatel u firemního mobilu poplatky platit nedovolí?

Návštěvy lékaře a platby regulačních poplatků jsou soukromou záležitostí, ani by neměly být prováděny na účet zaměstnavatele.


Jak budu platit za ošetření na pohotovosti?

Stejně jako poplatek za návštěvu u lékaře, pouze s tím rozdílem, že SMS budete odesílat na číslo 902 11 90 a její cena bude 90 Kč.


Budou se poplatky placené přes SMS započítávat do ročního limitu?

Ano, budou se tam započítávat stejně jako byste platili v hotovosti.


Mohou pomocí SMS platit i zákazníci operátora U:fon?

U:fon neumožňuje Premium služby


Budou moci pomocí SMS platit i cizinci?

Pouze, pokud budou mít mobilní telefon se SIM kartou některého z našich mobilních operátorů.


Když si pořídím někde zlevněný dobíjecí kupón nebo využiji nějakou bonusovou akci, tak budu mít levnější poplatky u lékaře?

Ano, pokud seženete levněji příslušný kredit, budete mít de facto levnější vedle volání, SMS a dalších služeb také poplatky u lékaře.


Je možné využívat firemní telefony k placení poplatků?

Premium platby jsou vedeny na účtu odděleně, je možné je se zaměstnavatelem vyúčtovat mimo účet.


Co se stane s mou platbou, když systém přestane fungovat?

To se stát nemůže, od okamžiku odeslání zprávy je zpráva v systému operátora a je vždy dohledatelná a reklamovatelná. Očekávát pád celého systému mobilního operátora je nereálné.


Co, když v systému nastane chyba a sestra neuvidí, že jsem zaplatil i přesto, že jsem zaplatil?

Jako potvrzení o úhradě postačuje sestře SMS účtenka v mobilu. Nicméně náš systém umožňuje provést kontrolu platby v kterémkoliv článku řetězce. Je také možnost reklamovat platbu prostřednictvím infolinky.

provozuje Expansion Group a.s. Infolinka 776 999 199, email: info@atspraha.cz